Zadzwoń 32 506 50 85
Umów wizytę
Koszty leczenia
Poradnie specjalistyczne

POTRZEBUJESZ LEKARZA?Zadzwoń:32 506 50 85

Powrót do pracy po L4 – czy muszę iść na badania?

Od kilku tygodni przebywasz na L4 i niebawem planujesz wrócić do pracy? Zastanawiasz się, czy musisz w związku z tym ponownie udać się na badania lekarskie? A jeśli tak, to kto wystawi na nie skierowanie i pokryje koszty realizacji? W tym artykule postaramy się udzielić odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania.

powrót do pracy po l4 czy muszę iść do lekarza

Powrót do pracy po L4 – czy badania lekarskie są konieczne?

Tak, jeśli przebywałeś na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Wówczas Twój pracodawca jest zobowiązany skierować Cię na badania kontrolne, które ocenią, czy jesteś zdolny do podjęcia pracy na zajmowanym dotychczas stanowisku. Obowiązek ten wynika z Kodeksu Pracy (Art. 229 § 2), w którym czytamy:

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Z powyższego zapisu wynika zatem, że pracownik, który przebywał na L4 krócej niż 31 dni, nie musi poddawać się kontrolnym badaniom lekarskim u lekarza medycyny pracy. W praktyce oznacza to, że jeśli byłeś na zwolnieniu np. 23 dni, to już następnego dnia po jego zakończeniu możesz stawić się w pracy.

Kto wystawia skierowanie na badania kontrolne i pokrywa ich koszty?

Skierowanie na badania kontrolne dla pracownika przebywającego na L4 dłużej niż 30 dni wystawia pracodawca. Spoczywa na nim również obowiązek pokrycia ich kosztów, podobnie jak w przypadku badań wstępnych czy okresowych.

A co, jeśli nie pójdę na badania lekarskie?

W takim przypadku pracodawca może nie dopuścić Cię do wykonywania obowiązków pracowniczych. Warunkiem koniecznym do podjęcia/ wznowienia pracy jest bowiem posiadanie ważnych badań lekarskich. Kwestię tę również reguluje Kodeks Pracy. W Art. 211 czytamy:

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: (…)

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.

Na tym jednak konsekwencje się kończą. Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika, który nie poddał się badaniom lekarskim karę finansową. Może ukarać go także naganą lub upomnieniem. W uzasadnionych przypadkach, najczęściej gdy pracownik uparcie unika wizyty u lekarza medycyny pracy, pracodawca może zadecydować o rozwiązaniu umowy z pracownikiem.

Powrót do pracy po L4 – pozostałe obowiązki pracodawcy

Skierowanie pracownika na kontrolne badania lekarskie i ich opłacenie to nie jedyne obowiązki, jakie pracodawca ma względem pracownika, któremu kończy się L4. Przywracając go do pracy, musi on przede wszystkim uwzględnić opinię lekarza i wyniki przeprowadzonych badań kontrolnych. Jeśli okaże się, że stan zdrowia pracownika nie pozwala mu na powrót na zajmowane dotychczas stanowisko, pracodawca musi zapewnić mu inne – dostosowane do jego możliwości. Same badania powinny się obywać w godzinach pracy, a pracownik powinien otrzymać za nie normalne wynagrodzenie.

Podsumowując, pracownik nie musi poddawać się kontrolnym badaniom lekarskich w ramach medycyny pracy, jeśli przebywa na zwolnieniu krócej niż 31 dni. Wówczas po zakończonym L4 pracownik wraca na zajmowane wcześniej stanowisko. Inaczej jest w przypadku, jeśli L4 pracownika trwa dłużej niż 30 dni. Pracodawca ma wtedy obowiązek skierować go na kontrolne badania lekarskie, które zweryfikują, czy aktualny stan zdrowia pracownika pozwala mu na zajmowanie dotychczasowego stanowiska pracy. Jeśli nie, pracodawca musi zapewnić mu nowe. Skierowanie na kontrolne badania lekarskie wystawia pracodawca, on też pokrywa koszty takich badań. Nie wykonując ich, pracownik naraża się na poważne konsekwencje – niedopuszczenie do pracy, naganę, upomnienie, karę pieniężną, a nawet rozwiązanie umowy.

Zatrudniasz pracowników? Chcesz zapewnić im profilaktyczną opiekę zdrowotną? Zapraszamy do nawiązania współpracy z holsäWORK. Lekarz medycyny pracy Katowice wykuje badania wstępne, okresowe, kontrolne, badania dla kierowców oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zadzwoń: 32 506 50 85
Napisz: info@holsaMED.pl

    ZAREZERWUJ TERMIN:

    Polityka prywatności dostępna jest na www.holsamed.pl

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum
    Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.