BADANIE RTG

Badanie rentgenowskie, potocznie zwane też „prześwietleniem”, jest szybkim i nieinwazyjnym badaniem obrazowym. Nie wymaga też specjalnych przygotowań.

Polega na przejściu przez określoną część ciała, np. rękę, brzuch czy klatkę piersiową, wiązki promieniowania rentgenowskiego (promieni X). Badanie rentgenowskie jest powszechnie wykorzystywane w medycynie i w zasadzie pozwala prześwietlić dowolną część ciała.

INFOLINIA

32 506 50 85
pon. – pt. 8:00 – 20:00
info@holsaMED.pl

KATOWICE - LIBERO

CH Libero Katowice
poziom +2
ul. Kościuszki 229

KATOWICE - KOTLARZA

ul. Kotlarza 6

JAK DZIAŁA RENTGEN?

Źródłem promieniowania rentgenowskiego jest lampa rentgenowska. Emitowane promieniowanie przenika przez ciało badanego pacjenta i dociera do płyty obrazowej, z której obraz jest sczytywany i przenoszony do postaci cyfrowej. Tak powstałe zdjęcie rentgenowskie następnie jest opisywane przez lekarza radiologa.

Dawki promieniowania rentgenowskiego, emitowane przez współczesne aparaty, zostały zredukowane do możliwie najniższego poziomu. W związku z tym wykonanie jednego zdjęcia RTG nie ma negatywnego wpływu na zdrowie.

Przyjęcie dużych dawek promieni X stwarza jednak poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Przede wszystkim uszkadza DNA, sprzyjając rozwojowi nowotworów. Dlatego też badań RTG nie wykonuje się u kobiet w ciąży. Jeśli ciężarna koniecznie musi mieć wykonane takie badanie, na jej brzuch oraz miednicę nakłada się specjalne osłony, które mają zapewnić dziecku maksymalną ochronę. Właśnie dlatego każda kobieta, która jest w ciąży lub podejrzewa, że może w niej być, zobowiązana jest poinformować o tym fakcie personel medyczny.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko 

ZASTOSOWANIE RTG

 • Choroby płuc – zapalenie płuc, gruźlica, nowotwory płuc
 • Choroby narządu ruchu o charakterze reumatoidalnym
 • Zmiany zwyrodnieniowe w stawach
 • Złamania i przemieszczenia kości
 • Patologie w obrębie jamy brzusznej
 • Problemy ortodontyczne i stomatologiczne

ZALETY RTG

 • Szeroki zakres zastosowań
 • Umożliwia diagnostykę wielu schorzeń
 • Bezinwazyjne i bezbolesne
 • Bezpieczne w niskich dawkach
 • Krótki czas trwania

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA I JEGO PRZEBIEG

Do badania rentgenowskiego nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Wyjątek stanowi RTG jamy brzusznej oraz lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa. W takim przypadku dzień przed badaniem pacjent powinien stosować dietę lekkostrawną, unikając jedzenia pokarmów wzdymających i picia gazowanych napojów. Powinien zażyć również środek przeczyszczający oraz espumisan. Rano przed badaniem powinien się też wypróżnić i nie przyjmować już żadnych pokarmów (na badanie należy stawić się na czczo).

Przebieg badania rentgenowskiego jest stosunkowo prosty. Pacjent wchodzi do pomieszczenia, w którym znajduje się rentgen. Następnie przyjmuje pozycję wskazaną przez radiologa i odsłania część ciała, która ma zostać prześwietlona. Osoba wykonująca badanie podkłada pod badany obszar ciała, np. kolano, płytę obrazową i wychodzi do osobnego pomieszczenia, w którym obsługuje urządzenie. Wykonanie pojedynczego zdjęcia rentgenowskiego trwa kilka sekund. Bardzo ważne jest, aby w trakcie badania pacjent nie poruszał się, ponieważ może pogorszyć to jakość zdjęcia.

POTRZEBUJESZ RADIOLOGA?

  ZAREZERWUJ TERMIN:

  Polityka prywatności dostępna jest na www.holsamed.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum
  Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.

  SPECJALIŚCI PRZYJMUJĄCY W PRACOWNI RTG

  LEK. MED. ANNA CHLEBOWSKA

  specjalista radiolog

  LEK. MED. BARBARA PACUT

  specjalista radiolog

  DANUTA JANASZEK

  starszy technik RTG

  CENNIK

  Interesuje Cię koszt badania rentgenowskiego?