REGULAMIN WYKORZYSTANIA
BONU PODARUNKOWEGO

voucher2voucher

1. Bony podarunkowe Centrum Medycznego holsäMED mają wartości kwotowe.

2. Bony podarunkowe nie posiadają określonego terminu ważności.

3. Bony podarunkowe mogą być wykorzystane stacjonarnie na usługi oferowane przez Centrum Medyczne holsäMED.

4. Bony podarunkowe obowiązują na wszystkie usługi Centrum Medycznego holsäMED.

5. Bony podarunkowe są generowane indywidualnie, przypisane do osoby i nie mogą być przedmiotem handlu.

6. Bon podarunkowy może być wykorzystany w całości lub częściach. Jeżeli wartość usługi jest niższa niż wartość bonu podarunkowego, to pozostałość wartości bonu może pozostać wykorzystana na inną usługę lub pozostała wartość bonu może zostać przepisana na kolejny jego egzemplarz.  Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość bonu, jego wartość jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.

7. Bony podarunkowe przeznaczone do wykorzystania należy przekazać obsłudze rejestracji przy realizacji zakupu przed zamknięciem transakcji.

8. Bon podarunkowy ważny jest tylko wówczas, jeśli posiada pieczątkę Centrum Medycznego holsäMED wraz z podpisem pracownika rejestracji wydającego go Klientowi.

9. Bonów podarunkowych nie można wymieniać na środki pieniężne.

10. Obsługa rejestracji może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności bonu podarunkowego.

11. Obsługa rejestracji może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy bon podarunkowy został użyty niezgodnie z regulaminem.

12. Wykorzystując bon podarunkowy w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.