AUDIOMETRIA TONALNA

Audiometria tonalna (PTA) jest podstawowym badaniem słuchu. Pozwala ocenić typ oraz rodzaj jego uszkodzenia.

Audiometria ma wskazać najcichszy dźwięk, jaki badana osoba jest w stanie usłyszeć. Dlatego też badanie przeprowadza się na różnych częstotliwościach i natężeniach dźwięku.

Badanie trwa od 20 do 30 minut, a jego wynik jest gotowy bezpośrednio po zakończeniu testów.

NA CZYM POLEGA AUDIOMETRIA?

Badanie odbywa się w kabinie audiometrycznej, czyli tzw. „kabinie ciszy”, której wnętrze jest całkowicie wyizolowane. Każde ucho sprawdza się osobno, zaczynając od ucha lepiej słyszącego. Jeśli badane ma być przewodnictwo powietrzne, pacjent zakłada na uszy specjalne słuchawki. Do badania przewodnictwa kostnego służy natomiast pojedyncza słuchawka przypięta do wyrostka sutkowego ucha (wybrzuszenia znajdującego się zaraz za uchem). Słuchawka kostna emituje dźwięki, które są przenoszone tzw. drogą kostną – poprzez kości czaszki wprost do ślimaka (ucho wewnętrzne), ale z pominięciem ucha zewnętrznego i środkowego. Pozwala to zróżnicować, czy mamy do czynienia z niedosłuchem typu odbiorczego czy przewodzeniowego.

W trakcie badania audiometrycznego do słuchawek wysyłane są dźwięki o różnej częstotliwości (w przedziale  od 125 do 10000 Hz). Pacjent przy pomocy specjalnego joysticka daje znać, czy słyszy dany dźwięk, przy czym pomiar dla każdej częstotliwości wykonywany jest co najmniej dwukrotnie. Następnie z uzyskanych wyników wyciągana jest średnia określająca próg słyszenia. Wynik badania ma postać wykresu, tj. audiogramu, którego krzywe wskazują na stopień niedosłuchu. Na jego podstawie lekarz stwierdza, czy pacjentowi potrzebny jest aparat słuchowy.

WSKAZANIA

 • podejrzenie niedosłuchu
 • szumy uszne
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • urazy głowy
 • guzy mózgu
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • tętniaki mózgu
 • stwardnienie rozsiane

ZALETY AUDIOMETRII

 • bezpieczna
 • bezbolesna
 • prosta dla pacjenta
 • precyzyjne określa rodzaj i stopień niedosłuchu

SPRAWDŹ, CZY MASZ DOBRY SŁUCH!

  ZAREZERWUJ TERMIN:

  Polityka prywatności dostępna jest na www.holsamed.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum
  Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.