PRÓBA WYSIŁKOWA

Próba wysiłkowa (test wysiłkowy) to diagnostyczne badanie elektrokardiograficzne pozwalające ocenić rytm serca, tętno i ciśnienie tętnicze krwi w trakcie wysiłku fizycznego. Zwiększający się wysiłek fizyczny powoduje zwiększanie zapotrzebowania na tlen, co organizm kompensuje przez zwiększenie przepływu przez naczynia wieńcowe, co widać w zmieniającym się zapisie EKG.

Próbę wysiłkową wykonuje się u Pacjentów kardiologicznych, z arytmią, nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową czy po zawałach serca, a także u osób rekreacyjnie i zawodowo uprawiających sport.

Próba wysiłkowa jest badaniem prostym, nieinwazyjnym i bezbolesnym. Trwa zwykle kilkanaście minut i pozwala wykryć przyczyny dolegliwości ze strony układu krążenia tj. okresowe bóle w klatce piersiowej czy szybkie męczenie się.

 

NA CZYM POLEGA PRÓBA WYSIŁKOWA?

Badanie wykonywane jest zawsze przy obecności lekarza. Przed rozpoczęciem próby wysiłkowej lekarz bada Pacjenta i przeprowadza wywiad, aby upewnić się, że nie ma przeciwwskazań do badania. Następnie do klatki piersiowej Pacjenta przypina się specjalne elektrody, które będą rejestrowały zapis elektrokardiograficzny. Dodatkowo na ramię Pacjenta zakładany jest mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego. Próbę wysiłkową przeprowadza się na rowerku stacjonarnym albo bieżni ruchomej. W trakcie badania obciążenie jest stopniowo zwiększane aż do momentu, kiedy Pacjent osiągnie maksymalną dla swojego wieku częstość akcji serca. W 1,3,6 i 9 minucie po zakończeniu próby wysiłkowej wykonywane jest badanie EKG spoczynkowe. Test wysiłkowy można w każdej chwili przerwać – na życzenie pacjenta lub gdy pojawią się u niego dolegliwości tj.: bladość skóry, zawroty głowy czy bóle w klatce piersiowej. Lekarz może zadecydować również o przerwaniu badania, gdy zapis EKG wykaże jakieś nieprawidłowości.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ?

Na 3 godziny przed rozpoczęciem testu wysiłkowego należy wstrzymać się od palenia papierosów oraz nie spożywać posiłków. 12 godzin przed testem nie należy też podejmować żadnego większego wysiłku fizycznego. Jeśli Pacjent zażywa jakieś leki, to obowiązkowo musi poinformować o tym lekarza zlecającego badanie. Może się bowiem okazać, że będzie je musiał na jakiś czas odstawić. Jeśli próba wykonywana jest w celu określenia skuteczności stosowanego leczenia, nie należy odstawiać przyjmowanych leków. Na badanie najlepiej wziąć ze sobą wygodne ubranie oraz sportowe obuwie.

WYNIK PRÓBY WYSIŁKOWEJ

Po zakończonym badaniu lekarz porównuje wyniki badania elektrokardiograficznego zebrane podczas wykonywania próby i ocenia zmiany, jakie zaszły pod wpływem wysiłku fizycznego. Próba wysiłkowa może dać dwa wyniki – dodatni oraz ujemny. O wyniku dodatnim mówimy wtedy, gdy zapis EKG ujawni jakieś nieprawidłowości lub gdy test zostanie przerwany z powodu złego samopoczucia Pacjenta. Dodatni wynik próby wysiłkowej oznacza podwyższone ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Ujemny wynik próby wysiłkowej stwierdza się natomiast wtedy, gdy elektrokardiogram nie wykaże nieprawidłowości, a Pacjent nie zgłosi żadnych niepokojących objawów w trakcie badania.

POWIKŁANIA PO PRÓBIE WYSIŁKOWEJ

Wysiłek fizyczny, z jakim wiąże się elektrokardiograficzna próba wysiłkowa u Pacjentów obciążonych chorobami układu sercowo – naczyniowego może powodować powikłania w trakcie i po badaniu. Pacjent może odczuwać zawroty głowy, kołatanie serca, spadek ciśnienia lub może dość do zasłabnięcia. Czasem dochodzi również do zaburzeń rytmu serca.

Odkryj możliwości diagnostyczne i badawcze w naszym Laboratorium Katowice – miejsce, gdzie precyzja spotyka się z zaawansowaną technologią.

WSKAZANIA

 • Przebyty zawał
 • Podejrzenie choroby niedokrwiennej serca
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Niewydolność serca
 • Zawodowe uprawianie sportu
 • Rekreacyjne uprawianie sportu

PRZECIWWSKAZANIA

 • Ostry zawał serca
 • Objawowe zwężenie zastawki aortalnej
 • Ostre rozwarstwienie aorty
 • Ostra zatorowość płucna lub zawał płuca
 • Ostre zapalenie osierdzia lub mięśnia sercowego
 • Niestabilna choroba wieńcowa
 • Objawowe zaburzenia rytmu serca

SPRAWDŹ WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ ORGANIZMU

  ZAREZERWUJ TERMIN:

  Polityka prywatności dostępna jest na www.holsamed.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum
  Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.