SPIROMETRIA

badanie czynnościowe układu oddechowego

Spirometria jest badaniem profilaktycznym, które służy do sprawdzenia objętości płuc i wykrycia ewentualnych odchyleń od normy. Dzięki temu badaniu można wcześnie zdiagnozować poważne choroby układu oddechowego i rozpocząć odpowiednio dobrane leczenie.

Samo badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne. Wykonuje się je głównie w wykrywaniu oraz śledzeniu przebiegu astmy oraz przewlekłych obturacyjnych chorób płuc.

Astma oskrzelowa to stan chorobowy napadowo występującej duszności. Jest jedną z najczęściej występujących chorób płuc.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) charakteryzuje się rozwijającym się zmniejszeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Dolegliwość ta występuje zazwyczaj u osób po 40. roku życia, mających objawy kliniczne rozedmy płuc oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli.

NA CZYM POLEGA SPIROMETRIA

Spirometria polega na pomiarze objętości i pojemności płuc oraz zbadaniu przepływu powietrza przez płuca i oskrzela. W ciągu badania pacjent wykonuje kilka głębokich wdechów, po których następują pełne wydechy. W trakcie spirometrii oceniana jest objętość powietrza wdychanego i wydychanego z płuc przez specjalny ustnik. Lekarz otrzymuje minimum trzy krzywe zależności między przepływem powietrza, a objętością płuc. Dzięki temu może ocenić rezerwy wentylacyjne układu oddechowego i stwierdzić, czy nie rozwijają się anomalie.

Zaleca się, aby po 40 roku życia wykonywać spirometrię co 2 lata, a jeżeli występują niepokojące objawy ze strony układu oddechowego np. świszczący oddech lub kaszel warto badać się częściej. Spirometrię powinny również wykonywać osoby palące nałogowo, gdyż palenie tytoniu jest jedną z głównych przyczyn występowania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

JAK PRZEBIEGA BADANIE

Spirometria jest bezbolesnym i bezinwazyjnym badaniem, jednak wymaga od pacjenta odpowiedniego wysiłku. Badanie jest wykonywane w pozycji siedzącej. Pacjentowi zakłada się na nos klips delikatnie zaciskający nozdrza i prosi o oddychanie przez ustnik aparatu rejestrującego przepływ powietrza. Na początek badany wykonuje kilka spokojnych oddechów, a następnie maksymalnie głęboki wdech oraz maksymalnie głęboki wydech. Całość powtarza się kilkukrotnie.

Właściwe wykonanie natężonego wydechu jest najtrudniejszym etapem badania. Jest to moment w którym od pacjenta wymagany jest wysiłek. Lekarz decyduje o ilości powtórzeń potrzebnej do uzyskania wiarygodnego wyniku, na podstawie którego będzie mógł ocenić pracę układu oddechowego.

WSKAZANIA

Główne wskazania do spirometrii to:

 • objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,
 • przewlekły kaszel,
 • utrzymująca się duszność,
 • astma oskrzelowa,
 • przebyty przeszczep płuc,
 • przewlekłe palenie tytoniu,
 • narażenie na zanieczyszczenia powietrza,
 • monitorowanie przebiegu i leczenia chorób układu oddechowego.

PRZECIWWSKAZANIA

Ze spirometrii powinny zrezygnować osoby:

 • z rozpoznanym tętniakiem aorty lub tętnicy mózgowej,
 • po niedawnej operacji okulistycznej,
 • po odwarstwieniu siatkówki,
 • po niedawno przebytym udarze mózgu lub zawale serca,
 • u których doszło do zwiększenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
 • z dolegliwościami bólowymi po operacji w jamie brzusznej lub klatce piersiowej.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Do spirometrii nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Warto jednak pamiętać o:

 • nie paleniu papierosów na min. 4 godziny przed badaniem
 • ubraniu się w wygodne i niekrępujące ubranie,
 • nie jedzeniu obfitych posiłków na 2 godziny przed badaniem,
 • nie wykonywaniu intensywnych ćwiczeń min. 30 minut przed badaniem.

CHCESZ UMÓWIĆ SIĘ NA SPIROMETRIĘ?

  ZAREZERWUJ TERMIN:

  Polityka prywatności dostępna jest na www.holsamed.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum
  Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.

  CENNIK

  Interesuje Cię koszt badania spirometrycznego?