SPIROMETRIA

badanie czynnościowe układu oddechowego

Spirometria jest badaniem profilaktycznym, które służy do sprawdzenia objętości płuc i wykrycia ewentualnych odchyleń od normy. Dzięki temu badaniu można wcześnie zdiagnozować poważne choroby układu oddechowego i rozpocząć odpowiednio dobrane leczenie.

Samo badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne. Wykonuje się je głównie w wykrywaniu oraz śledzeniu przebiegu astmy oraz przewlekłych obturacyjnych chorób płuc.

Astma oskrzelowa to stan chorobowy napadowo występującej duszności. Jest jedną z najczęściej występujących chorób płuc.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) charakteryzuje się rozwijającym się zmniejszeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Dolegliwość ta występuje zazwyczaj u osób po 40. roku życia, mających objawy kliniczne rozedmy płuc oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli.

NA CZYM POLEGA SPIROMETRIA

Spirometria polega na pomiarze objętości i pojemności płuc oraz zbadaniu przepływu powietrza przez płuca i oskrzela. W ciągu badania pacjent wykonuje kilka głębokich wdechów, po których następują pełne wydechy. W trakcie spirometrii oceniana jest objętość powietrza wdychanego i wydychanego z płuc przez specjalny ustnik. Lekarz otrzymuje minimum trzy krzywe zależności między przepływem powietrza, a objętością płuc. Dzięki temu może ocenić rezerwy wentylacyjne układu oddechowego i stwierdzić, czy nie rozwijają się anomalie.

Zaleca się, aby po 40 roku życia wykonywać spirometrię co 2 lata, a jeżeli występują niepokojące objawy ze strony układu oddechowego np. świszczący oddech lub kaszel warto badać się częściej. Spirometrię powinny również wykonywać osoby palące nałogowo, gdyż palenie tytoniu jest jedną z głównych przyczyn występowania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

JAK PRZEBIEGA BADANIE

Spirometria jest bezbolesnym i bezinwazyjnym badaniem, jednak wymaga od pacjenta odpowiedniego wysiłku. Badanie jest wykonywane w pozycji siedzącej. Pacjentowi zakłada się na nos klips delikatnie zaciskający nozdrza i prosi o oddychanie przez ustnik aparatu rejestrującego przepływ powietrza. Na początek badany wykonuje kilka spokojnych oddechów, a następnie maksymalnie głęboki wdech oraz maksymalnie głęboki wydech. Całość powtarza się kilkukrotnie.

Właściwe wykonanie natężonego wydechu jest najtrudniejszym etapem badania. Jest to moment w którym od pacjenta wymagany jest wysiłek. Lekarz decyduje o ilości powtórzeń potrzebnej do uzyskania wiarygodnego wyniku, na podstawie którego będzie mógł ocenić pracę układu oddechowego.

WSKAZANIA

Główne wskazania do spirometrii to:

 • objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,
 • przewlekły kaszel,
 • utrzymująca się duszność,
 • astma oskrzelowa,
 • przebyty przeszczep płuc,
 • przewlekłe palenie tytoniu,
 • narażenie na zanieczyszczenia powietrza,
 • monitorowanie przebiegu i leczenia chorób układu oddechowego.

PRZECIWWSKAZANIA

Ze spirometrii powinny zrezygnować osoby:

 • z rozpoznanym tętniakiem aorty lub tętnicy mózgowej,
 • po niedawnej operacji okulistycznej,
 • po odwarstwieniu siatkówki,
 • po niedawno przebytym udarze mózgu lub zawale serca,
 • u których doszło do zwiększenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
 • z dolegliwościami bólowymi po operacji w jamie brzusznej lub klatce piersiowej.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Do spirometrii nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Warto jednak pamiętać o:

 • nie paleniu papierosów na min. 4 godziny przed badaniem
 • ubraniu się w wygodne i niekrępujące ubranie,
 • nie jedzeniu obfitych posiłków na 2 godziny przed badaniem,
 • nie wykonywaniu intensywnych ćwiczeń min. 30 minut przed badaniem.

CHCESZ UMÓWIĆ SIĘ NA SPIROMETRIĘ?

  ZAREZERWUJ TERMIN


  Polityka prywatności dostępna jest na www.holsamed.pl


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum
  Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.

  CENNIK

  Interesuje Cię koszt badania spirometrycznego?