ECHO SERCA

Echokardiografia, potocznie nazywana echem serca, jest podstawowym badaniem diagnostycznym w kardiologii. Pozwala ocenić m.in.: budowę serca i jego czynność skurczową oraz sprawdzić, jak pracują zastawki. Dzięki echokardiografii możemy potwierdzić lub wykluczyć chorobę serca, ustalić jej przyczynę, a także monitorować przebieg i skuteczność leczenia.

Echo serca wykonuje się przede wszystkim u Pacjentów z objawami sugerującymi chorobę serca, np. bólem w klatce piersiowej, kołataniem serca, dusznościami, migotaniem przedsionków, nadciśnieniem tętniczym czy stwierdzonym przez lekarza szmerem nad sercem. Wskazaniem do echokardiografii są również omdlenia i zasłabnięcia. Na echo serca kierowani są także Pacjenci z nieprawidłowym wynikiem EKG oraz RTG klatki piersiowej.

Klasyczna echokardiografia jest badaniem nieinwazyjnym i nie ma negatywnego wpływu na organizm ludzki.

NA CZYM POLEGA ECHO SERCA?

W echokardiografii wykorzystuje się zjawisko echa, które powstaje w wyniku odbicia fali ultradźwiękowej od mających różną gęstość tkanek serca. Fala ta jest emitowana przez specjalny aparat – echokardiogram – i ma częstotliwość od 1 do 10 MHz. Istnieje kilka rodzajów echokardiografii. Najczęściej wykonuje się echokardiografię przezklatkową, ponieważ można ją przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych, w gabinecie lekarskim. Pozostałe badania, czyli echo serca przezprzełykowe i obciążeniowe, wymagają już pobytu w szpitalu.

ZAKRES ECHA SERCA

Echo serca jest badaniem o bardzo szerokim zakresie. Za jego pomocą kardiolog może ocenić położenie i budowę serca (m.in. wielkość poszczególnych elementów, grubość ścian), jego kurczliwość, pracę zastawek oraz budowę głównych pni tętniczych, czyli pnia płucnego i aorty. Ponadto echokardiografia ocenia prędkość przepływu krwi przez serce oraz pozwala sprawdzić, jakie panuje w nim ciśnienie. Na obrazie echokardiograficznym lekarz może zobaczyć także blizny po przebytym w przeszłości zawale albo te części serca, w których doszło do niedokrwienia. Dzięki temu badaniu kardiolog wykryje skrzeplinę, płyn w osierdziu, a nawet nowotwór. Jednym z parametrów sprawdzanych podczas echa serca jest tzw. frakcja wyrzutowa lewej komory serca, czyli procent objętości krwi przepompowywanej z serca w czasie pojedynczego skurczu.

PRZEBIEG ECHA SERCA

Echo serca jest badaniem niewymagającym szczególnych przygotowań przed wizytą. Podczas echa serca Pacjent odsłania klatkę piersiową, kładzie się na kozetce na lewym boku, z lewą ręką ułożoną pod głową a prawą ręką ułożoną wzdłuż tułowia. Jest to najlepsza pozycja do badania, ponieważ daje swobodny dostęp do serca. Następnie lekarz smaruje głowicę aparatu specjalnym żelem, tak jak ma to miejsce przy standardowym USG, i przykłada ją do klatki piersiowej Pacjenta. Przesuwając głowicą po klatce piersiowej odczytuje pojawiający się na monitorze obraz. Czas trwania badania zależy od warunków fizycznych Pacjenta oraz wykrytych zmian patologicznych.

SCHORZENIA WYKRYWANE PODCZAS ECHOKARDIOGRAFII

 • Powikłania choroby wieńcowej
 • Przerosty mięśnia sercowego
 • Kardiomiopatia
 • Niedomykalność zastawek
 • Zwężenie zastawek
 • Ubytki przegród serca
 • Nowotwór serca
 • Zapalenie mięśnia sercowego
 • Zapalenie osierdzia
 • Tętniak aorty
 • Zaburzenie rytmu serca (arytmia)
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Przebyty zawał serca
 • Obecność płynu w osierdziu

ODCZUWASZ BÓLE W KLATCE PIERSIOWEJ, DUSZNOŚCI?

  ZAREZERWUJ TERMIN:

  Polityka prywatności dostępna jest na www.holsamed.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum
  Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.

  CENNIK

  Interesuje Cię koszt echa serca?