BIOPSJA GRUBOIGŁOWA

Diagnostyka raka piersi

Biopsja gruboigłowa piersi to małoinwazyjne i bezpieczne badanie. Stanowi ono podstawową metodę diagnostyczną służącą do weryfikacji zmian widocznych podczas mammografii lub USG. Pozwala rozpoznać i ocenić stan zaawansowania nowotworu. Badanie polega na pobraniu fragmentu gruczołu piersiowego przy pomocy igły o odpowiedniej grubości pod kontrolą USG w znieczuleniu miejscowym. Wycinek ten poddaje się badaniom laboratoryjnym.

Dzięki przeprowadzeniu biopsji gruboigłowej możliwe jest określenie rodzaju zmiany oraz ustalenie jakiego leczenia wymaga.

Biopsja gruboigłowa stanowi metodę z wyboru w diagnostyce zmian ogniskowych w piersi i ma kluczowe znaczenie w planowaniu leczenia nowotworów piersi.

Odkryj możliwości diagnostyczne i badawcze w naszym Laboratorium Katowice – miejsce, gdzie precyzja spotyka się z zaawansowaną technologią.

WSKAZANIA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA

Głównym wskazaniem do przeprowadzenia biopsji gruboigłowej jest obecność wyczuwalnego palpacyjnie lub widocznego w badaniach obrazowych guza piersi. Wszystkie zmiany wykryte w piersiach, podczas USG lub mammografii wymagają zdiagnozowania. Niektóre posiadają typowe cechy zmiany łagodnej lub złośliwej, przy pozostałych konieczna jest dalsza diagnostyka w badaniu histopatologicznym.

Biopsja gruboigłowa ma na celu wykluczyć obecność nowotworu lub określić stopień jego zaawansowania. Zazwyczaj jest wykonywana po uprzedniej biopsji cienkoigłowej, o ile kolejna biopsja cienkoigłowa nie daje pewności uzyskania wystarczającej informacji diagnostycznej.

JAK PRZEBIEGA BIOPSJA GRUBOIGŁOWA?

Biopsja gruboigłowa odbywa się w pozycji leżącej i trwa ok. 30 minut. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, pod kontrolą USG. Wycinek gruczołu piersiowego pobiera się najczęściej przy pomocy igły o grubości 14 GA. Przed wprowadzeniem igły lekarz wykonuje niewielkie nacięcie w skórze, po którym nie pozostaje blizna. ​

Otrzymany materiał tkankowy przekazuje się do pracowni patomorfologicznej, która wykonuje badanie histopatologiczne – po odpowiednim wybarwieniu preparatu przeprowadza się ocenę mikroskopową. Wynik badania zawiera informacje o charakterze guza, stopniu złośliwości, a także obecności markerów proliferacji.

Biopsja gruboigłowa jest badaniem inwazyjnym, dlatego może się wiązać z powikłaniami. Do kilku dni po zabiegu może utrzymywać się niewielki ból piersi w miejscu wprowadzenia igły. Innym powikłaniem może być zasinienie, zaczerwienienie lub nawet krwiak w okolicy, z której pobrano wycinki.

UMÓW SIĘ NA BADANIE PIERSI

  ZAREZERWUJ TERMIN:

  Polityka prywatności dostępna jest na www.holsamed.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum
  Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.

  CENNIK

  Interesuje Cię koszt biopsji gruboigłowej?