EKG SPOCZYNKOWE

Elektrokardiografia

EKG spoczynkowe, inaczej elektrokardiografia, jest zapisem elektrycznej czynności serca. Za jego pomocą możemy wykryć zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, jego przerost, „świeży” lub przebyty zawał serca. Wynik badania EKG może ujawnić również pewne anomalie w budowie serca tj.: przerost przedsionków lub komór.

Elektrokardiografia spoczynkowa jest badaniem prostym, bezbolesnym i nie wiąże się z ryzykiem powikłań. EKG można wykonać każdej osobie bez względu na wiek czy stan zdrowia, również Pacjentowi z rozrusznikiem serca.

Elektrokardiogram to graficzny zapis zmian potencjałów podczas depolaryzacji i repolaryzacji komórek mięśnia sercowego. W trakcie każdego skurczu i rozkurczu serca przez mięsień sercowy przechodzą impulsy elektryczne. Zadaniem EKG spoczynkowego jest rejestrowanie tych impulsów. Różnica potencjałów (napięć) pomiędzy dwiema elektrodami umieszczonymi na klatce piersiowej Pacjenta pozwala stworzyć tzw. krzywą elektrokardiograficzną. Sygnały dochodzące do elektrod są następnie przetwarzane przez urządzenie (elektrokardiograf) i zapisywane na papierze milimetrowym.

Zadbaj o swoje serce z najlepszymi specjalistami – wybierz kardiolog Katowice dla kompleksowej opieki nad swoim sercem i zdrowiem.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EKG SPOCZYNKOWEGO?

EKG spoczynkowe nie wymaga szczególnych przygotowań. Aby wynik był wiarygodny, warto zastosować się do kilku zaleceń. Przed badaniem Pacjent nie powinien smarować skóry żadnymi kremami ani balsamami, ponieważ do natłuszczonej skóry elektrody dużo gorzej się przyklejają. Mężczyźni posiadający obfite owłosienie na klatce piersiowej powinni zgolić je przed badaniem. Bezpośrednio przed badaniem Pacjent nie powinien palić papierosów, pić bardzo zimnych napojów ani alkoholu. Powodują one wzrost ciśnienia tętniczego oraz przyspieszają puls, co może dać fałszywe wyniki. Przed elektrokardiografią najlepiej zjeść niewielki, lekkostrawny posiłek, by pod wpływem pełnego żołądka nie doszło do wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej. Przed rozpoczęciem badania Pacjent powinien odpocząć co najmniej 5 minut.

JAK PRZEBIEGA EKG SPOCZYNKOWE?

Pacjent kładzie się na plecach z odsłoniętą klatką piersiową. Następnie osoba z personelu medycznego umieszcza w odpowiednich miejscach na jego ciele specjalne elektrody. To właśnie one zbierają impulsy elektryczne związane z pracą serca. Standardowo umieszcza się 12 elektrod (tzw. odprowadzeń), dzięki którym uzyskujemy obraz serca z 12 różnych perspektyw. Elektrody przypinane są według ściśle określonego schematu. Dwie trafiają na kończyny górne, tuż powyżej lewego i prawego nadgarstka, dwie na prawe i lewe podudzie – powyżej kostki zewnętrznej. Pozostałe to tzw. elektrody przedsercowe, które umieszcza się w odpowiednich punktach na klatce piersiowej. Ponieważ każdej elektrodzie przypisane jest konkretne miejsce na ciele, są one oznaczone kolorami: czerwonym, żółtym, zielonym, czarnym, fioletowym i brązowym. W trakcie badania Pacjent powinien w miarę możliwości pozostać nieruchomo. Po jego zakończeniu elektrody są ściągane, a Pacjent otrzymuje wydruk z elektrokardiogramu.

EKG SPOCZYNKOWE – INTERPRETACJA WYNIKÓW

Krzywa EKG spoczynkowego składa się z określonych elementów. Wyróżniamy w niej odcinki, odstępy, załamki oraz zespoły. Linią podstawową zapisu elektrokardiograficznego jest linia izoelektryczna. Wychylenia elektrokardiogramu od tej linii to tzw. załamki, które w zależności od tego, w którą stronę się wychylają mogą być dodatnie lub ujemne. Odcinkami nazywamy natomiast wszystkie fragmenty linii izoelektrycznej, które znajdują się pomiędzy załamkami. Fragment krzywej obejmujący załamek i sąsiadujący z nim odcinek to z kolei odstęp elektrokardiogramu. Choć krzywa EKG u każdego Pacjenta wygląda inaczej, zawsze składa się z tych samych elementów. Pierwszy załamek oznaczony jest literą P, a następne literami: Q, R, S i T. Załamek P i odcinek PQ wyrażają zjawiska elektryczne zachodzące w przedsionkach serca, natomiast zespół QRS, odcinek ST oraz załamek T – zjawiska mające miejsce w komorach serca. EKG jest badaniem bezpiecznym, bezbolesnym i bezinwazyjnym, trwającym zaledwie kilka minut. Jego wynik, czyli elektrokardiogram ma postać podłużnego, papierowego wydruku. Pacjent otrzymuje go bezpośrednio po badaniu, a jego interpretacją zajmuje się już kardiolog.

KIEDY WYKONAĆ EKG SPOCZYNKOWE?

 • Bóle w klatce piersiowej
 • Kołatanie serca
 • Duszności
 • Omdlenia i utraty przytomności
 • Zawroty głowy
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Rozpoznana wcześniej choroba układu sercowo-naczyniowego: miażdżyca, choroba wieńcowa, arytmia
 • Kontrola pracy serca u pacjentów powyżej 40. roku życia
 • Kontrola pracy rozrusznika serca

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ RYTMU SERCA

  ZAREZERWUJ TERMIN:

  Polityka prywatności dostępna jest na www.holsamed.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum
  Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.