HOLTER CIŚNIENIOWY

Holter ciśnieniowy służy do automatycznego, 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. To badanie, które pozwala w warunkach ambulatoryjnych przeprowadzić diagnostykę, a w dalszej kolejności poddać Pacjenta odpowiedniemu leczeniu kardiologicznemu. Stosowane jest w sytuacjach stałego lub okresowego występowania podwyższonych wartości ciśnienia krwi lub nagłych jego spadków. Bóle głowy w części potylicznej, zawroty głowy, krwotoki z nosa, zaburzenia snu czy szybkie zmęczenie podczas wysiłku jest wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki schorzeń układu sercowo-naczyniowego, w tym holtera RR ciśnienia.

Holter ciśnieniowy pozwala określić, jak często w ciągu doby Pacjent ma nieprawidłowe wartości ciśnienia oraz odróżnić utrwalone nadciśnienie tętnicze od tzw. „nadciśnienia białego fartucha”. Dzięki kontroli RR Pacjent ze stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym może dowiedzieć się również, czy zastosowane u niego leczenie przynosi efekty.

Zadbaj o swoje serce z najlepszymi specjalistami – wybierz kardiolog Katowice dla kompleksowej opieki nad swoim sercem i zdrowiem.

NA CZYM POLEGA HOLTER CIŚNIENIOWY?


Zastanawiasz się: holter RR – co to jest? To przenośny aparat służący do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego. Wyposażony jest w mankiet zakładany na ramię i urządzenie rejestrujące, które zapisuje w pamięci każdy kolejny pomiar. Urządzenie to można przez cały czas nosić swobodnie przy pasie. Korzystając z holtera ciśnieniowego, warto wiedzieć, czego nie wolno robić. Przede wszystkim w trakcie trwających 24 godziny pomiarów mankietu nie wolno ściągać ani przekładać na drugą rękę. Mankiet napompowuje się automatycznie w regularnych odstępach czasu – w ciągu dnia co 15, a w ciągu nocy co 30 minut. Holter ciśnieniowy 24h dodatkowo wyposażony jest w przycisk umożliwiający pomiar ciśnienia w sytuacjach nagłych, np. gdy pacjent źle się poczuje.

CEL HOLTERA RR


Całodobowe mierzenie ciśnienia przy pomocy holtera ciśnieniowego ma na celu:

 • wykluczenie nadciśnienia lub niedociśnienia tętniczego,
 • odróżnienie utrwalonego nadciśnienia tętniczego od tzw. „nadciśnienia białego fartucha”,
 • ocenę ciśnienia tętniczego w czasie codziennej aktywności,
 • ocenę zastosowanego leczenia hipotensyjnego (obniżającego ciśnienie),
 • znalezienie przyczyny występujących u Pacjenta objawów.

PRZEBIEG HOLTERA RR


Dla prawidłowego przebiegu badania ważne jest, aby w jego trakcie Pacjent funkcjonował normalnie i wykonywał codzienne czynności. Powinien też przyjmować wszystkie zażywane leki – chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Jedyne czego Pacjent nie może robić w trakcie 24 godzin badania, to zamoczyć holtera ciśnieniowego podczas codziennej higieny osobistej. Badany może zostać poproszony również o prowadzenie dzienniczka, w którym będzie zapisywał wszystkie wykonywane przez siebie czynności, pory snu, pory zażywania leków, jak również wszelkie pojawiających u niego dolegliwości.

SKUTECZNOŚĆ HOLERA RR


Pojedynczy pomiar ciśnienia tętniczego może nie ujawnić rzeczywistych wartości ciśnienia, ponieważ w ciągu doby ulega ono wahaniom. Ponadto dla wielu osób wizyta w gabinecie lekarskim jest stresująca, co może powodować wzrost ciśnienia tętniczego. Takie zjawisko nazywamy „nadciśnieniem białego fartucha”. Występuje ono wyłącznie w sytuacji, gdy pomiaru dokonuje lekarz. Holter ciśnieniowy na NFZ lub prywatnie pozwala to zjawisko wyeliminować, zmniejszając tym samym ryzyko uzyskania błędnych wyników. Badanie to wykonuje nasza przychodnia Katowice. Umów wizytę już dziś!

SPRAWDŹ, CZY MASZ PRAWIDŁOWE CIŚNIENIE TĘTNICZE

  ZAREZERWUJ TERMIN:

  Polityka prywatności dostępna jest na www.holsamed.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum
  Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.