Zadzwoń 32 506 50 85
Umów wizytę
Koszty leczenia
Poradnie specjalistyczne

POTRZEBUJESZ LEKARZA?Zadzwoń:32 506 50 85

ABC medycyny pracy: badania wstępne

Niebawem zaczynasz nową pracę? Jeśli tak, to pamiętaj, że zgodnie z aktualnymi przepisami Kodeksu pracy pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy, jeśli nie posiada ważnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Aby uzyskać takie zaświadczenie, przyszły pracownik musi przejść badania wstępne u lekarza medycyny pracy, z którym pracodawca podpisał umowę. Jak takie badania przebiegają? Odpowiedź poniżej.

badania wstępne

Badania wstępne – przejdziesz je jeszcze przed rozpoczęciem pracy

Na badania wstępne wysyła się wszystkich nowych pracowników jeszcze zanim zaczną oni pracę na swoim stanowisku. Badania wstępne mają na celu stwierdzić, czy stan zdrowia pracownika pozwala mu na wykonywanie określonych obowiązków. Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy zawsze ma określony termin ważności. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy badania wstępne mogą być ważne np. przez 2, 3 albo 5 lat. Po upływie tego czasu, pracownik zobowiązany jest poddać się tzw. badaniom okresowym, ale o nich powiemy nieco więcej w dalszej części artykułu.

Ponadto istnieją dwa przypadki, kiedy pracodawca nie ma obowiązku wysyłania Cię na badania wstępne:

 • Jeśli Twój pracodawca zatrudniał Cię, a następnie rozwiązał z Tobą umowę i ponownie zatrudnił na tym samym stanowisku, a przerwa pomiędzy jednym a drugim zatrudnieniem nie przekroczyła 30 dni.
 • Jeśli trafiasz do nowego pracodawcy na to samo stanowisko co u poprzedniego pracodawcy i będziesz wykonywał te same czynności, a przerwa między zatrudnieniem u poprzedniego i nowego pracodawcy nie przekracza 30 dni.

Poza badaniami wstępnymi istnieją jeszcze dwa inne rodzaje badań lekarskich. Chodzi o wspomniane badania okresowe oraz badania kontrolne. Badania okresowe to badania, które wykonuje się w trakcie zatrudnienia, gdy upłynie termin ważności badań wstępnych. Z kolei badania kontrolne wykonuje w przypadku nieobecności pracownika spowodowanej chorobą, która trwała dłużej niż 30 dni kalendarzowych. Badania kontrolne mają zweryfikować, czy po chorobie pracownik nadal jest zdolny do wykonywania pracy na swoim stanowisku.

Kto kieruje pracownika na badania wstępne?

Na badania wstępne pracownika kieruje przyszły pracodawca. Badania te zawsze odbywają się także na jego koszt. Samo skierowanie powinno zostać wydane w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekażesz lekarzowi medycyny pracy w trakcie wizyty, drugi zostanie wpięty do Twoich akt osobowych. Na skierowaniu powinna znaleźć się informacja o:

 • rodzaju badania (czy jest to badanie wstępne, okresowe czy kontrolne)
 • stanowisko pracy, na które przyszły pracownik ma zostać zatrudniony
 • opis warunków pracy z uwzględnieniem wszystkich czynników szkodliwych, uciążliwych czy niebezpiecznych, z jakimi będzie miał styczność pracownik, np. hałas, promieniowanie, substancje chemiczne, grzyby, pleśnie, pyły, materiał zakaźny, drgania, bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury

Czego możesz się spodziewać podczas wstępnych badań lekarskich?

Podczas wizyty lekarz medycyny pracy przeprowadzi z Tobą wywiad lekarski. Zostaniesz zapytany o przebyte i aktualne choroby, operacje, które przeszedłeś w ostatnich latach, przyjmowane leki oraz nałogi (alkohol papierosy, inne używki). Lekarz może Cię także osłuchać i zmierzyć ciśnienie tętnicze. Ewentualnie wyśle Cię także na podstawowe badania krwi i moczu. Nie są to jednak wszystkie badania, na które może skierować lekarz medycyny pracy. Jeśli zakres czynności wykonywanych na danym stanowisku naraża pracownika np. na utratę zdrowia, konieczne są dodatkowe badania.

Więcej na temat poradni medycyny pracy holsäWORK >> 

Zakres pozostałych badań wstępnych zależy od stanowiska pracy

Jeśli czeka Cię praca przed komputerem, okulista zbada Twój wzrok i w razie potrzeby wypisze skierowanie na okulary. Jeśli będzie to praca na wysokościach, przejdziesz badania wysokościowe. Jeśli na Twoim stanowisku pracy będziesz miał kontakt z pyłami, kurzem lub pleśnią, prawdopodobnie zostaniesz wysłany na RTG płuc oraz spirometrię. Jeśli natomiast w swojej przyszłej pracy będziesz szczególnie narażony na stres, możesz spodziewać się, że zostaniesz skierowany na EKG. Z kolei osoby podejmujące pracę w restauracjach, kawiarniach czy barach, w których będą miały kontakt z żywnością oraz z dużą ilością ludzi, muszą przejść badania sanitarno-epidemiologiczne. Mają one wykluczyć choroby zakaźne, takie jak choćby samonelloza czy gruźlica.

Reasumując, badania wstępne to badania, które musi przejść każdy pracownik przed przyjęciem się do nowej pracy oraz przy zmianie stanowiska. Skierowanie na takie badania wystawia pracodawca. Pracodawca jest także zobowiązany pokryć ich koszt. Zakres badań, jakie musi przejść pracownik zależy od jego stanowiska. Im bardziej jest ono skomplikowane i wymagające, im bardziej naraża pracownika na działanie szkodliwych czynników, tym szczegółowsze badania wstępne. Poza wywiadem lekarskim, pomiarem ciśnienia tętniczego może to być również badanie ostrości wzroku, morfologia i badanie moczu, EKG, RTG klatki piersiowej czy spirometria.

Zatrudniasz pracowników? Chcesz zapewnić im profilaktyczną opiekę zdrowotną? Zapraszamy do nawiązania współpracy z holsäWORK. W ramach naszej oferty wykonujemy badania wstępne, okresowe, kontrolne, badania dla kierowców oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych. Oferujemy także po-COVIDOWY PAKIET OCHRONNY dla pracowników.

Zadzwoń: 32 506 50 85
Napisz: info@holsaMED.pl

  ZAREZERWUJ TERMIN:

  Polityka prywatności dostępna jest na www.holsamed.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum
  Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.