REHABILITACJA poCOVIDOWA

Bezpłatna rehabilitacja po COVID-19 na NFZ

Chorowałaś/eś na COVID-19? Wystąpiły u Ciebie powikłania po chorobie? Masz duszności? Odczuwasz spadek siły mięśniowej? Skorzystaj z rehabilitacji poCOVIDOWEJ na NFZ i szybciej wróć do pełnej sprawności.

Jesteśmy realizatorem kompleksowego programu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia rehabilitacyjne realizujemy w trybie ambulatoryjnym, w przychodni holsäMED w Katowicach, przy ul. Kotlarza 6.

Jak skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji po COVID-19 w holsäMED?

Wypełnij ankietę rehabilitacji poCOVIDOWEJ!

Na podstawie informacji udzielonych w ankiecie zakwalifikujemy Cię do wizyty u właściwego specjalisty oraz ustalimy dla Ciebie najbardziej optymalny plan rehabilitacji. Następnie skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia wizyty wstępnej w naszej placówce.

Kto może skorzystać z rehabilitacji w ramach programu NFZ?

Do rehabilitacji po COVID-19 w ramach NFZ kwalifikowani są pacjenci – ozdrowieńcy, którzy zakończyli leczenie nie później niż 12 miesięcy temu, u których występują:

 • powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, narządu ruchu
 • spadek siły mięśniowej określony skalną oceny siły mięśniowej MRC (0-5)
 • nasilenie duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3

Podstawą do uzyskania świadczeń rehabilitacji COVID-19 jest skierowanie lekarskie. Skierowanie na rehabilitację może wystawić dowolny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – np. lekarz pierwszego kontaktu (POZ) po zakończeniu leczenia COVID-19.

Lekarz podejmuje decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników badań, m.in.: RTG klatki piersiowej, morfologii, badania EKG czy dokumentacji dotyczącej leczenia COVID-19.

Jakie korzyści daje udział w programie rehabilitacji COVID-19 na NFZ?

Dzięki profesjonalnym i indywidualnym zabiegom fizjoterapeutycznym szybciej odzyskasz siły i wrócisz do codziennych aktywności. Otrzymasz również praktyczne wskazówki i szczegółowy plan treningowy, który ułatwi Ci samodzielnie dochodzenie do zdrowa. Rehabilitacja i jej efekty pozytywnie wpłyną także na Twoją kondycję psychiczną.

Jak długo będzie trwała rehabilitacja?

Udział w programie rehabilitacji COVID-19 trwa od 2 do 6 tygodni. Zarówno długość, jak i zakres rehabilitacji ustalany jest indywidualnie przez lekarza/fizjoterapeutę. Przez cały okres rehabilitacji będziesz pod opieką naszych lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek. Będą oni stale kontrolowali postępy Twojego powrotu do pełni sprawności po przebytej chorobie.

Jak przebiega rehabilitacja po COVID-19?

Udział w programie rehabilitacji po COVID-19 podzielony jest na kilka etapów:

ETAP I

Specjalista holsäMED przeprowadza wywiad z pacjentem oraz wykonuje podstawowe próby i badania, m.in. oddechowe i wysiłkowe. Wyniki te będą porównane z wynikami po zakończeniu rehabilitacji i posłużą do oceny efektów terapii.

ETAP II

Fizjoterapeuta ustala z pacjentem indywidualny harmonogram wizyt. Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. W zależności od potrzeb i stanu zdrowia pacjenta możliwe jest włączenie dodatkowych elementów terapii, m.in. technik odksztuszania, treningu równowagi, specjalnych metod rehabilitacji dla pacjentów z problemami neurologicznymi.

ETAP III

Fizjoterapeuta powtarza badania i testy wykonane podczas pierwszej wizyty i porównuje je z wynikami osiągniętymi po rehabilitacji, m.in. próby zmęczeniowe i oddechowe.

ODCZUWASZ DOLEGLIWOŚCI PO COVID-19?

  ZAREZERWUJ TERMIN:

  Polityka prywatności dostępna jest na www.holsamed.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum
  Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.