OKRESOWE BADANIA WZROKU

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę musi co jakiś czas udać się na okresowe badania lekarskie. O częstotliwości wykonywania takich badań decyduje lekarz na podstawie charakteru wykonywanej pracy i zakresu obowiązków. Bardzo ważnym elementem badań okresowych, zwłaszcza w przypadku osób pracujących przy komputerze czy zawodowych kierowców, jest badanie wzroku.

NA CZYM POLEGA OKRESOWE BADANIE WZROKU?

Wywiad medyczny
Pierwszym punktem każdych badań okresowych jest szczegółowy wywiad medyczny. W trakcie takiego wywiadu okulista zadaje pacjentowi szereg pytań – o to, czy w ostatnim czasie nastąpiło pogorszenie ostrości widzenia, czy pojawiły się jakieś niepokojące objawy, np. zaczerwienienie, świąd, pieczenie czy łzawienie oczu.

Badanie ostrości widzenia
W gabinecie okulistycznym ostrość wzroku sprawdzana jest w dwóch etapach. Najpierw komputerowo przy pomocy autorefrektometru. Urządzenie to emituję wiązkę promieniowania podczerwonego, która odbija się od struktur oka. Analiza refleksów tej wiązki pozwala wstępnie określić wadę wzroku. Wstępnie, co oznacza, że dane na wydruku z komputera nie wskażą, jakiej dokładnie korekcji potrzebuje pacjent. Wynik musi zostać zweryfikowany tradycyjną metodą, czyli poprzez odczytanie ciągu liter lub cyfr z tzw. tablicy Snellena.

W trakcie badań okresowych pacjent może mieć wykonany również test na rozróżnianie barw. Polega on na odczytywaniu liczb ze specjalnych tablic, tzw. tablic Ishikary. Każda liczba na takiej tablicy utworzona jest z kropek o różnej wielkości i kolorze. Kolory są tak dobrane, aby umożliwić rozpoznanie różnych rodzajów zaburzeń widzenia barw, przede wszystkim występującego u mężczyzn daltonizmu.

Badanie dna oka
Badanie to służy nie tylko do wykrywania nieprawidłowości w obrębie narządu wzroku. Stan dna oka mówi tak naprawdę o stanie całego organizmu. Za jego pomocą można zdiagnozować nadciśnienie tętnicze, kontrolować przebieg cukrzycy czy miażdżycy. Dno oka bada się różnymi metodami, m.in. z użyciem wziernika ocznego zwanego oftalmoskopem. Generuje on wiązkę światła, która przechodzi przez poszczególne struktury oka, uwidaczniając je. Ponieważ oftalmoskopia jest badaniem prostym, nieinwazyjnym i jednocześnie przydatnym w diagnostyce wielu schorzeń (nie tylko okulistycznych), powinna być wykonywana rutynowo podczas każdej wizyty u okulisty, również podczas badań okresowych.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
Tonometrię , czyli pomiar ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, zaleca się przede wszystkim w diagnostyce jaskry. Jednak w wielu gabinetach okulistycznych wykonywana jest ona rutynowo. Do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego wykorzystuje się dotykowe i bezdotykowe metody. Najczęściej stosowana jest tonometria typu „air puff”, w której rogówkę oka uderza się strumieniem sprzężonego powietrza, co powoduje jej odkształcenie.

WSKAZANIA

 • Problemy ze wzrokiem mogące stanowić przeciwwskazanie do wykonywania pracy na danym stanowisku
 • Wykonywanie pracy na stanowiskach, które w szczególny sposób wymagają prawidłowego widzenia (np. pracownik biurowy, zawodowy kierowca, pilot, copywriter, programista, informatyk, pracownik służb mundurowych)

ZALETY BADANIA

 • Pozwala monitorować, czy istniejąca wada wzroku nie pogłębiła się w trakcie wykonywania pracy
 • Pozwala wychwycić wady wzroku, które powstały w trakcie wykonywania pracy
 • Ważny element profilaktyki chorób oczu

POTRZEBUJESZ OKULISTY?

  ZAREZERWUJ TERMIN:

  Polityka prywatności dostępna jest na www.holsamed.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum
  Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.