DR N. MED.
JACEK PILCH

specjalista pediatrii i genetyki klinicznej

Od 1988 roku był pracownikiem Kliniki Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej, w ramach której współtworzył Pracownię Cytogenetyczną i Poradnię Genetyczną. Od 2006 roku Adiunkt Kliniki Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, a obecnie Katedry i Kliniki Neurologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Specjalizuje się w schorzeniach układu nerwowego o podłożu genetycznym, a szczególnie w chorobach nerwowo-mięśniowych oraz chorobach mitochondrialnych.

Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Laureat nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Utrzymuje szerokie kontakty z renomowanymi ośrodkami genetycznymi w kraju i za granicą. Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia AHC (Alternating Haemiplegia of Childhood).

Dr Pilch przynależy do licznych towarzystw naukowych w kraju i za graniczą, m.in.:

  • Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych
  • Polskiego Towarzystwa Genetycznego
  • Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
  • Europejskiego Towarzystwa Cytogenetycznego
  • Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

DR N. MED.
JACEK PILCH

specjalista pediatrii i genetyki klinicznej